Info Covid19 (LU)

Offiziell Websäit fir Informatioun iwwer den Covid19 zu Lëtzebuerg (Gesondheetsministère):
-> Aktualitéit & Statistiken
-> Sanitär Mesuren
-> Rotschléi fir Reesender
-> Testing & Impfung

Offizeiell Empfehlungen vun der Gesondheetsdirektioun vir Privatpersounen an Entreprisen:
Recommandations sanitaires temporaires de la Direction de la santé dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19 (Nëmmen op franséisch disponibel)
Ideen fir Doheem aktiv ze bleiwen, ginn et ënner www. aktivdoheem.lu/

Rotschléi rondrem d’Gesondheet (physesch an mental)
Informatiounen an Rotschléi zur mentaler Gesondheet sinn ënnerwww.covid19-psy.lu (Hotline : 24 76 55 33) an SOS Detresse www.454545.lu (Hotline : 45 45 45) zesummengestallt.

Facebook-Säit vum Gesondheetsministère:
facebook.com/sante.lu

Covid19 Gestz op Légilux:
Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments (Nëmmen op franséisch disponibel)

D’Covid19-Pandemie begleet ons am Alldag schonns zënter méi wéi engem Joër. No dem éischten Lockdown vu März bis Mee 2020, konnten d’islamesch Veräiner hir Gebiedssäll dank enger Rëtsch sanitärer Mesuren ëmer fir Gebieder, Kuren an Konferenten op maan.


Fannt all wichteg Informatiounen iwwer d’Mesuren déi vir d’Visiteuren vun den Moschëen gëllen les visiteurs des mosquées, d’Empfehlungen vir d’vulnerabel Persounen, den détailléierten Plang mat sanitären Mesuren esouwéi Infomaterial an nëtzelech Linken an der Rubrik sanitär Mesuren.


Ënnert den jeweilegen Rubriken, fannt Dir Schreiwes vum Chef de Culte Sheikh Dr. Rabie Fares zu den Themen islamescht Behuelen an Zäiten vun enger Epidemie/enger Pandemie an och derReouverture vun den Moschëen an den Impakt vun den sanitàren Mesuren (béides aktuell leider nach nëmmen op franséisch) .


Ënner der Rubrik autres questions théologiques (nëmmen op franséisch) kennt Dir d’Usiichten an d’Rekommandatiounen vun Ulamaen zu allen méiglechen Froen eronderem dem Covid19 noliesen.


Falls Dir een braucht fir Iech nozelauschteren oder ze hëllefen, zéckt net d’Institutiounen an d’Spezialisten ze kontatéieren, déi mir an der Rubrik helplines opgelëscht hunn.


An der Hoffnung, dat Dir dës Informatiounen net braucht, bidden mir ënnert info Stierffall Detailer zum Emgang mat den Kierper vun Verstuewenen un.